Mực nhiệt indate

Mô tả sản phẩm

Dùng để gắn vào máy indate để in hạn sử dụng…

mua hàng