Hệ thống chiết bột gia vị

Mô tả sản phẩm

Chuyên dùng để chiết bột gia vị vào chai lọ hũ thủy tinh trong ngành thực phẩm hoặc các ngành liên quan

mua hàng