Máy Đóng Gói 6 Lanes, Line

Mô tả sản phẩm

  • Cấp liệu lên bồn chứa nguyên liệu
  • Định lượng nguyên liệu đóng gói
  • Máy gấp tạo bao bì
  • Hàn dán sản phẩm
  • Hoàn thành sản phẩm

mua hàng