Máy đóng gói cà phê que

Mô tả sản phẩm

Chuyên dùng để đóng gói Cà phê túi dạng que (stick).

mua hàng