Máy đóng gói cổ áo

Mô tả sản phẩm

Máy được thiết kế tự động định lượng – in date – đóng gói – thành phẩm

mua hàng