Máy đóng gói trà túi lọc 3 in 1

Mô tả sản phẩm

Máy chuyên dùng để đóng gói trà túi lọc có dán tem, xâu chỉ hoặc không xâu chỉ. Máy có hệ thống băng tải chống rối chỉ..

mua hàng